2 நவம்பர், 2010

இராணுவ அதிகாரிகளின் தொப்பிகளில் நிறமாற்றம் :

தலைமையகம் தெரிவிப்பு இராணுவ உயரதிகாரிகளின் தொப்பிகளின் நிறத்தில் மாற்றம் கொண்டு வரப்படவுள்ளதாக இராணுவத் தலைமையகம் தெரிவித்துள்ளது.

தற்போதைய காக்கி நிறத்திலிருந்து இளம் பச்சை நிறத்திற்கு தொப்பி மாற்றப்படவுள்ளது. இவ்வாறான மாற்றம் 61 வருடங்களின் பின்னர் முதன் முறையாக இடம்பெறவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக