23 நவம்பர், 2010

சகல துறைகளுக்கும் சலுகை ; வரிகள் குறைப்பு


2011ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவுத் திட்டம் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷவினால் நேற்று பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. அரச, தனியார் துறை, முதலீட்டுத்துறை, கல்வி, சுகாதாரம் உள்ளிட்ட முக்கிய துறைகளின் அபிவிருத்தியையும் நாட்டு மக்களின் நலனையும் அடிப்படையாகக் கொண்ட பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் மற்றும் சலுகைகள், ஆலோசனைகள் இந்த வரவு செலவுத் திட்டத்தில் முன்மொழியப்பட்டுள்ளன.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக